Παραδοσιακά Έπιπλα - "Το Σεντούκι"

Αποστολάτος   Λάμπρος
Εργαστήρι:
Ανεξαρτησίας 87  Ζεφύρι
Τηλ.:
210.24.84.311